over ons

Persoonlijk leerpad

Beweging naar werkgeluk

Bianca was 43 toen ze besloot dat het roer om moest.

“Ik wilde mijzelf opnieuw uitvinden, mijn verworvenheden op andere terreinen inzetten. Op het moment dat ik besloot mijn baan als docent op te zeggen had ik nog geen ander werk, zelfs geen idee wat ik dan zou gaan doen, en toch deed ik het.
Het was geen kwestie van lef. Het ging om mijn wens om zelf te leren en te groeien.”

“Als ik was gebleven was ik als vanzelf “uitgegaan”. De vraag die ik je zou willen stellen is welk stappen zou je willen zetten in je werk?’ Of blijf je, maak je een herhaling van zetten, tot je pensioen? Waarin wil jij je manifesteren?”

“Het mooie van Proefkracht vind ik dat je kan kijken, proeven, ruiken, ervaren hoe ander werk bij je past zonder je huidige baan op te geven of te verliezen!”

“Doe waar je hart het hardst voor klopt”