WERKGELUK

Fluitend van ‘Werk naar Werk’​

Hoe mooi zou het zijn als iedereen fluitend naar het werk kon gaan om elke dag vol energie de dingen te doen waar men goed in is en waar men voldoening uit haalt? En dat een leven lang? Welke impact zou dit hebben op niet alleen de gezondheid van werknemers en hun groei en ontwikkeling, maar ook die van organisaties?

Loopbaan en vernieuwingen

Wij mensen ontwikkelen ons een leven lang, ook in ons werk. Vanuit ideeën creëren we een wereld die past bij de fase in ons leven. Met ons werk verwerven we zekerheden, bezit en kennis waarvan we denken dat dit bijdraagt aan onze toekomst. Met onze kennis, vaardigheden en kwaliteiten creëren we onze impact.
We leren van onze werkervaringen en integreren dit in ons zelfbewustzijn. Het groeiende zelfbewustzijn maakt dat er op bepaalde momenten in het leven de behoefte ontstaat tot vernieuwing en is het tijd voor ander werk. Werk wat past bij de verworven vaardigheden, kwaliteiten en levensfase.

De fase tussen de 40 en 50 wordt gekenmerkt door de behoefte zich te manifesteren en uitdrukking te geven aan idealen. In de wetenschappelijke literatuur wordt deze fase ook wel de ”Flourishing Forties” genoemd, een levensfase met een heroriëntatie op succes. Dat maakt dat in de leeftijd tussen de 40 en 50 er relatief vaak behoefte ontstaat zich te vernieuwen. En een hele prominente plek waar dit tot uiting zou moeten komen is het werk.

Blijven zitten waar men zit

Maar ondanks deze behoefte om te vernieuwen blijft deze groep toch vaak zitten op de werkplek waar men zit. Omdat de wens om te vernieuwen wordt overstemt door de angst om oude zekerheden en verworvenheden los te laten. Met als gevolg dat men werk doet wat niet meer past en werk een negatieve lading krijgt. Met verzuim, ziekte of zelfs burn-out als gevolg. De persoonlijke en maatschappelijke impact van niet passend werk kunnen krijgen en behouden (employability) is groot. Een extra complicerende factor is dat werk in steeds snellere mate verandert als gevolg van onder andere automatisering en robotisering. Momenteel is 20% van de beroepsbevolking niet gelukkig op het werk. Opmerkelijk hierbij is dat 70% hiervan zegt de competenties (juiste kennis en vaardigheden) niet ten volle te gebruiken.

In beweging komen

Bij Proefkracht helpen we werknemers op een laagdrempelige manier stappen te zetten naar vernieuwing. De dienstverlening is er op gericht werknemers nieuwe werkervaringen op te laten doen zonder de zekerheid van de oude baan te verliezen.

Wat levert dat op?

We helpen werkgevers bij het aanboren van een grotere human resource vijver.

We helpen werkgevers aan extra mogelijkheden om te voorkomen dat werknemers ongemotiveerd raken door werknemers ander werk te laten verkennen.

We helpen werkgevers voorkomen dat ze werknemers in dienst nemen die niet passen bij de werktaken die gedaan moeten worden.

We helpen werknemers om in beweging te blijven en eigen regie te nemen naar een ander arbeidsperspectief.